Ar-Ge

Araştırma ve geliştirme. Biri olmadan diğerinin olması düşünülemez. Biz de bugüne kadar önce araştırdık sonra geliştirdik. Ar-Ge sayfasının alt sayfalarında önce araştırma çalışmalarının bir çıktısı olan yayın, tez ve kitapları sonra ise projeleri görebilirsiniz.

Hidayet Takcı

htakci@gmail.com