2018/2019 Bahar Dönemi

MAKİNE ÖĞRENMESİ

Ders 1 – Dersin amacı, müfredatı ve işlenişi hakkında

Ders 2 – MAKİNE ÖĞRENMESİ GİRİŞ

Ders 3 – MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI

Ders 4 – REGRESYON ANALİZİ

Ders 5 – REGRESYON ANALİZİ – UYGULAMA

Ders 6 – YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) GİRİŞ

Ders 7 – ÇOK KATMANLI YSA

VERİTABANI TASARIM VE UYGULAMA

FORM TANIMLAMA KARTI
GEREKSİNİM ANALİZ DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ
ÖRNEK GEREKSİNİM ANALİZ DOSYASI
Ders hakkında, Müfredat, Proje grubu tanımlama kartı ve Proje başlangıç dosyası şablonu