Yayın Çalışmaları

TEZLERİM

İNTERNETTE KÜTÜPHANE, Yüksek Lisans Tezi, Gebze, 1999

KARAKTER TABANLI DOKÜMAN DİLİ TANIMA SİSTEMİ TASARIMI, Doktora Tezi, 2005

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 • Derya Şahin, Rotalama Probleminin Veri Madenciliği ile Çözümü, GYTE, 2010
 • Uğur Kavza, Veri Madenciliğinde Mahremiyetin Sağlanması, GYTE, 2010
 • Şengül Bayrak, TRIGRAM ÖZELLİK SETİ KULLANILARAK SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİYLE METİN TABANLI DİL TANIMA, Haliç Üniversitesi, 2011

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE ÇIKAN YAYINLAR

 1. TAKCI, H.  (2017). Improvement of the heart attack prediction by using the feature selection methods. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences. DOI: 10.3906/elk-1611-235. (PDF)
 2. TAKCI, H. ve CANBAY, P. Kişisel verilerin korunmasında öznitelik tabanlı gizlilik etki değerlendirmesi yöntemi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. 32(4), 2017, p. 1301-1310 (PDF)
 3. Peiman Alipour Sarvari, Alp Ustundag, Hidayet Takcı, (2016), “Performance evaluation of different customer segmentation approaches based on RFM and demographics analysis“, Kybernetes, Vol. 45 Issue: 7, pp.1129-1157, (SCI Expanded)
 4. TAKCI, H. CENTROID SINIFLAYICILAR YARDIMIYLA MEME KANSERİ TEŞHİSİ, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Vol. 31 (2), 2016, p. 323-330 (PDF)
 5. Takci, H. and Güngör, T., A High Performance Centroid-based Classification Approach for Language Identification, Pattern Recognition Letters, Vol.33 (16), 2012, p.2077-2084. (PDF)
 6. H. Takçı, İ. Soğukpınar, Letter Based Text Scoring Method for Language Identification, Lecture Notes in Computer Science, (ADVIS 2004) Springer-Verlag (SCI Expanded)
 7. H. Takçı, İ. Soğukpınar, Centroid-Based Language Identification Using Letter Feature Set, Lecture Notes in Computer Science, (CICLING 2004) Springer-Verlag, Vol. 2945/2004, pages 635-645, February 2004 (SCI Expanded)
 8. Şengül Bayrak Hayta, Hidayet Takcı, Mübariz Eminli, LANGUAGE IDENTIFICATION BASED ON N-GRAM FEATURE EXTRACTION METHOD BY USING CLASSIFIERS, IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering, Vol 13, No 2 (2013), p. 1629-1639.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLERİM

 • Takcı H. and Şeker A. Kalifiye Elamanın Önceden Tespiti için Eğitim Verisinin Madenciliği, Uluslararası Bilgisayar Mühendisliği Konferansı (UBMK) 2016, 20-203 Ekim 2016, Tekirdağ
 • Takcı, H. and Çetin H., N-GRAM TABANLI KATMANLI BİR BİLGİ ERİŞİM MODELİ GELİŞTİRİLMESİ, IMUCO 2016, Antalya
 • Aydın, C.R., Erkan, A., Güngör, T. and Takçı, H., Dictionary-based Concept Mining: An Application for Turkish, International Conference on Foundations of Computer Science and Technology (CST 2014), January 2014, Zurich.
 • M. U. Per, H. Takci, and T. Gungor, “Developing a Concept Extraction System for Turkish”, ICAI 2011 Conference, USA, July 18-21, 2011
 • D. Şahin, H. Takçı, “Data Mining Solution for Vehicle Routing Problem”, INISTA 2010 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 24 June 2010
 • U. Kavza, H. Takçı, “Privacy Preserving Data Mining”, 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7-8-9 October 2009
 • R. KARABAĞ, H. TAKÇI, İ. SOĞUKPINAR, “Ağ Kullanım Analizi ile Nüfuz Tespiti”, ISCTURKEY 07 Information Security and Cryptology Conference, Ankara, 13-14 December 2007
 • H. Takçı, İ. Soğukpınar, “Classification Based Intrusion Detection”, The 3rd Asia Pacific International Symposium on Information Technology, 13-14 Ocak 2004, İ.T.Ü. İstanbul

ULUSLARARASI KİTAP

 1. Dilan Aksoy and Hidayet Takcı, Character Level Authorship Attribution of Turkish Texts, LAP Lambert Academic Publishing (2012-09-12), ISBN: 9783-659-23895-6, Turkey, GIT, Computer Engineering, https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-23895-6/character-level-authorship-attribution-of-turkish-texts?search=authorship

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE ÇIKAN YAYINLAR

 1. Akçetin, E., Çelik, U. ve Takçı, H., Lojistik ve Denizcilik Sektörü Açısından Veri Madenciliği Uygulamalarının Önemi, Journal of ETA Maritime Science, Vol. 1, No. 2, July-December 2013
 2. H. Takçı, T. Akyüz, A. Uğur, R. Karabağ, F. Ö. Aktaş, İ. Soğukpınar, “Bilgi Güvenliği Yönetiminde Risk Değerlendirmesi İçin Bir Model”, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Dergi, Sayı:3, İstanbul / Haziran 2010
 3. H. Takçı, T. Akyüz, İ. Soğukpınar, “Web Atakları için Metin Tabanlı Anormallik Tespiti (WAMTAT)”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt 22, No 2, 247-253, 2007
 4. H. Takçı, “Statistica Data Miner, Ürün Tanıtımı”, Endüstri & Otomasyon Dergisi, 2003
 5. H. Takçı, İ. Soğukpınar “Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi”, Bilgi Dünyası Cilt 3, Sayı 1, s 12-26 Nisan 2002

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. H. Takçı, Ş. Bayrak, Suç Veri Madenciliği Yardımıyla Hırsızlık Suçları Hakkında Kural Çıkarımı, ELECO 2014, 27-29 Kasım 2014 Bursa
 2. Aydın, C.R., Erkan, A., Güngör, T. ve Takçı, H., Sözlük Kullanarak Türkçe için Kavram Madenciliği Metotları Geliştirme, Akademik Bilişim Konferansı, Mersin University, February 2014, Mersin.
 3. Aydın, C.R., Erkan, A., Güngör, T. and Takçı, H., Sözlük Tabanlı Kavram Madenciliği: Türkçe için bir Uygulama, 30. Ulusal Bilişim Kurultayı, November 2013, Ankara. – aynı başlık bir de CST konferansında gözüktüğü için girmedim!!!
 4. Yrd. Doç. Dr. Aziz Cumhur KOCALAR, Yrd. Doç. Dr. Hidayet TAKÇI, Tasarımdan Projeye, Yapı İnşaat Süreciyle Yaşam Döngüsüne Yönelik, Sürdürülebilir Yapı Denetimi ve Yönetimi Modeli (SYDYM), Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara, 23-24 Mayıs 2013. http://akilliveyesilbinalar.com/
 5. Ş. Bayrak, H. Takçı, M. Eminli, Makine Öğrenme Yöntemleriyle N-Gram Tabanlı Dil Tanıma, ELECO 2012, 29 Kasım-1 Aralık 2012 Bursa – MAKALE OLARAK GİRİLDİ – TR DİZİN
 6. K. Balkan, H. Takçı, “Kavram Çıkarma Çalışmalarında Terim Benzerliklerinin Bulunması”, ELEC0 2010, 2-5 Aralık 2010 Bursa – MAKALE OLARAK GİRİLDİ – IEEE Xplore
 7. A. Karadağ, H. Takçı, “Metin Madenciliği ile Benzer Haber Tespiti”, AB 2010, Akademik Bilişim, Muğla Üniversitesi, Muğla, 10-12 Şubat 2010
 8. F. Özden Aktaş, Rahim Karabağ, Alper Uğur, Türker Akyüz, Hidayet Takçı, İbrahim Soğukpınar, “Bilgi güvenliği politikasının uygulama başarısını artırmak için yeni bir yaklaşım”, ELEKTRİK- ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 26-30 Kasım 2008, Bursa
 9. Rahim Karabağ, Hidayet Takçı, Türker Akyüz, “Kullanıcı Davranış Analizi ile Nüfuz Tespit Modeli (KDA-NTM)”, ABG 2005, 9-12 Haziran 2005, İstanbul
 10. H. Takçı, İ. Soğukpınar, “Web Kullanıcıların Kümelenmesi ile Nüfuz Tespiti”, TBD 21. Ulusal Bilişim Kurultayı, 4-6 Ekim 2004, ODTU-Ankara

Google Akademik Atıf Bilgileri