Verilen dersler (bugüne kadar)

 • Bilgisayar Bilimlerine Giriş (Cumhuriyet Üniversitesi)
 • Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (Gebze Yüksek Teknoloji Ens.)
 • Bilgisayar Programlama (Cumhuriyet Üniversitesi)
 • İleri Bilgisayar Programlama (Gebze Yüksek Teknoloji Ens.)
 • Programlama Dilleri (Gebze Yüksek Teknoloji Ens.)
 • Veri Yapıları (Gebze Yüksek Teknoloji Ens. – Cumhuriyet Üniversitesi – Ahmet Yesevi Üniversitesi)
 • Yapay Sinir Ağları (Gebze Yüksek Teknoloji Ens.)
 • Veri Madenciliği (Gebze Yüksek Teknoloji Ens. – Okan Üniversitesi – Cumhuriyet Üniversitesi)
 • Metin Madenciliği (Gebze Yüksek Teknoloji Ens. – Cumhuriyet Üniversitesi)
 • Doğal Dil İşleme (Cumhuriyet Üniversitesi)
 • Makine Öğrenmesi (Cumhuriyet Üniversitesi)
 • Veri tabanlarına Giriş (Gebze Yüksek Teknoloji Ens. – Cumhuriyet Üniversitesi – Kocaeli Üniversitesi)
 • Veri tabanı tasarım ve uygulama (Cumhuriyet Üniversitesi)
 • Web tabanlı programlama (Okan Üniversitesi)
 • Nesneye dayalı analiz ve tasarım (Okan Üniversitesi)
 • Yazılım Geçerleme ve Doğrulama (Ahmet Yesevi Üniversitesi)
 • Semantik Web (Ahmet Yesevi Üniversitesi)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (Okan Üniversitesi)